De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

God,

Gij hebt gerechtigheid lief en sticht vrede op aarde.

Wij brengen voor U de tweedracht in de wereld van vandaag,

het zinloze geweld en alle conflicten die mensen het vertrouwen benemen,

de bewapening die het leven op aarde bedreigt,

de hebzucht en het onrecht die haat en nijd veroorzaken.

Zend uw Geest en vernieuw het aangezicht van de aarde,

leer ons ontferming te hebben met al onze medemensen,

versterk de wil van allen die strijden voor gerechtigheid,

leid alle volkeren op de weg van de vrede,

en geef ons de vrede die de wereld niet geven kan.

 

Uit: gebeden uit de oecumene, W.R. van der Zee