Samen stilstaan bij “Ontmoeting’’ in de Ontmoetingskerk

Georganiseerd door de werkgroep IRO (Interreligieuze Ontmoetingen)

In Dieren komen op zondag 16 februari 2020 mensen uit verschillende tradities samen. Zij hebben in Dieren e.o. allen een ‘’huis van samenkomst’’, en vertegenwoordigen de joodse, de islamitische en christelijke traditie. Van de laatste zowel de protestantse als rooms-katholieke.  Men treft elkaar in de Ontmoetingskerk en heeft als doel samen stil te staan bij wat hen bindt. De deelnemers willen elkaar leren kennen en waarderen. Onbekend maakt onbemind. Dus het tegendeel, elkaar kennen, draagt bij aan een goede verstandhouding.  Er is veel ‘’gemeenschappelijks’’ aan te treffen naast het feit dat ieder gewoon mens is. Men wil een positieve bijdrage leveren aan het samenleven van alle mensen in Dieren, in de Nederlandse samenleving. Vriendschap, ontmoeting en elkaar kennen staan voorop.

De tradities delen veel als het gaat om dromen en verlangens naar goed samen te leven op de aarde en goed beheer ervan. De ontmoeting in de Ontmoetingskerk drukt uit dat men in vriendschap met elkaar verbonden wil zijn. Uit elke groep zal  een vertegenwoordiger ingaan hoe hij of zij aankijkt tegen de betekenis  van ‘’maaltijd en ontmoeting’’. Gezamenlijk met elkaar eten heeft in elke traditie een bijzondere betekenis. Zelfs in veel van dat bijzondere zit mogelijk ook veel gelijkenis en herkenning. Bijgevolg is er ook herkenning in elkaars menszijn.

Nadat de vertegenwoordigers gesproken hebben zal burgervader Carol van Eert, de burgemeester van de Gemeente Rheden het woord voeren.
Daarna zullen de vertegenwoordigers van de besturen een document ondertekenen waarin zij de verbondenheid met elkaar bevestigen.

Na de plechtigheid zullen aanwezigen bijeen zijn onder het genot van  een hapje (vegetarisch) en een drankje (alcoholvrij) uit de verschillende tradities.  

U bent van harte welkom!

Datum:          Zondag 16 februari 2020, inloop vanaf 14.30 uur
Plaats:          Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54 , Dieren
Aanvang:     15.00 uur
Einde:           17.00 uur


Workshop “God in de supermarkt”


Je hebt meer invloed dan je denkt!

 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige toetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring.
De workshop “God in de supermarkt”  geleid door Alfred Slomp verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. Ontdek de  impact van je rondje door de supermarkt op de wereld ver weg en dichtbij.

U wordt van harte uitgenodigd  voor deze workshop om op een actieve en informatieve manier na te denken over de keuzes die we als consument maken.

Deze avond  wordt georganiseerd door de werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom in samenwerking met Kerk in Actie van de Protestantse gemeente te Dieren. De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum:          Zondag 1 maart 2020
Plaats:          Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54 , Dieren
Aanvang:     20.00 uur
Inleider:       Alfred Slomp

 

Het boek “Super Waar“ van Alfred Slomp is deze avond te koop.
Prijs € 19,90

 

 

Emmaüs-lezing 4 maart 2020  “Het klooster in je leven”

Op woensdagavond 4 maart 2020 verzorgt broeder Thomas Quartier van het klooster De Slangenburg bij Doetinchem een lezing in de Emmaüskerk te Dieren.

Zijn we vandaag de dag nog in staat om echt keuzes te maken? Veel is vrijblijvend geworden, flexibel en vrij. Dat kan tot besluiteloosheid leiden, soms oppervlakkigheid. Het benedictijnse kloosterleven staat daar haaks op. Het betekent een alomvattende keuze. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze spiritualiteit en wat heeft zijn voor iedereen te zeggen? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de Regel van Benedictus gaan we in deze lezing na hoe een monastieke levensweg vandaag opnieuw radicaliteit vraagt, en juist daardoor veel te zeggen heeft voor mensen buiten het klooster. Onderdruk emoties niet, maar breng ze naar een hoger niveau. Dat is de leerschool van het klooster in het leven.

Prof. dr. Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de Sint Willibrord abdij in Doetinchem. Hij is directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Monastieke Studies aan de KU Leuven. Hij houdt talrijke lezingen en schreef diverse boeken over het kloosterleven vandaag. Hij publiceerde onder andere: ‘Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze’ (Adveniat 2018) en ‘Liefdesgeboden. Gevoel in het klooster van je leven’ (Adveniat 2019).

De lezing begint om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren. Voor de kosten wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00.
U bent van harte welkom!

JOODS LEERHUIS  DIEREN

Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel

Leerhuisavond

Het thema van de leerhuisavond is: ‘Hoe joods was Paulus?’

Vandaag is het joodse karakter van Paulus’ theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar niet elke Jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat “joods” in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.

Het Jodendom van Paulus’ tijd heeft bestaan uit groeperingen die er nu niet meer zijn, zoals de Sadduceeën, Farizeeën, Essenen en Hellenisten. Toch stond bij al deze groepen de Tora centraal in hun opvattingen en gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het Jodendom van zijn tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? Is er verschil tussen zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen der Apostelen? En zijn de opvattingen in Paulus’ brieven wel te rijmen met die van Jezus in de evangeliën? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen.

Deze avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.

Datum              donderdag 12 maart 2020
Plaats:              Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:         19.30 uur
Kosten:             5,00 euro
Contactadres:   ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl  tel: 0313 – 414160