Oecumenische viering  Vredezondag

Datum:             Zondag 22 september 2019
Voorgangers: ds. C. Bochanen en pastoraal werkster E. Smeekens
Plaats:             Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:        10.00 uur

 

JOODS LEERHUIS  DIEREN

Leerhuisavond  –  Regionale Werkgroep Kerk en Israel

Het thema van de leerhuisavond vormen de Psalmen.

Deze avond zal beginnen met een korte bespreking van enige algemene kenmerken van de Psalmen. Daarna zal Psalm 114 centraal staan.

Omdat Psalmen gedichten zijn, geschreven in poëtische taal, zijn ze vaak niet zo gemakkelijk toegankelijk. Sommige psalmen bevatten heel persoonlijke hartekreten of opwellingen van dankbaarheid. Andere zijn meer algemene bespiegelingen over goed en kwaad, de betekenis van het leven en de geschiedenis e.d. Psalm 23, die een aantal jaren geleden besproken is door Marcus van Loopik, behoort tot de eerste groep, Psalm 114 behoort tot de tweede.

Wilt u Psalm 114 van te voren lezen, en een bijbel (liefst twee verschillende) meenemen.

Deze avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen die studiemateriaal voor leerhuizen ontwikkelt.

Datum                Donderdag 10 oktober 2019
Plaats:               Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:           19.30 uur
Kosten:              5,00 euro
Contactadres:   ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl  tel: 0313 – 414160

 

Schaamte door schulden

Thema avond Werkgroep Geloof en Maatschappij

Op 20 oktober houden dr. Arnoud Plantinga en Eric Rugebregt een lezing over schaamte door financiële problemen.

Mensen met geldzorgen schamen zich vaak voor hun financiële situatie. Die schaamte verergert de armoede juist, heeft Arnoud Plantinga onderzocht. Plantinga, die onlangs promoveerde op de emotionele gevolgen van armoede, stelt dat schaamte een belangrijke rol kan spelen bij armoedebestrijding. Schaamte leidt vaak tot een vicieuze cirkel: mensen die zich terugtrekken en geïsoleerd raken of juist statusproducten kopen en daardoor verder in de problemen geraken.

Eric Rugebregt is ervaringsdeskundige en ambassadeur van de Quiet 500, een satirische tegenhanger van de Quote 500. Door de Quiet wordt juist armoede bespreekbaar gemaakt.  Hij licht toe wat de invloed was van geldzorgen op zijn persoonlijke situatie.
Het belooft een boeiende avond te worden waar ruimte is om vragen te stellen aan de sprekers.

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert de lezing.

U bent van harte uitgenodigd.

De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum:            Zondag 20 oktober 2019
Plaats:             Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:        20.00 uur
Inleiders:        Arnoud Plantinga en Eric Rugebregt.