De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Gebed om vrijheid

God, we zien bijna dagelijks vluchtelingen,
uit een boot gekomen of opgevist uit zee.
Nat, hongerig en angstig zijn ze,
maar vastberaden op zoek naar een nieuwe toekomst.
En wij stoppen ze achter hekken, achter prikkeldraad.

We zeggen dat het zo niet gaat, dat ze met teveel zijn,
dat we natuurlijk doen wat we kunnen,
maar dat we de stroom niet aankunnen
en dat er regels moeten komen
rechtvaardige regels, natuurlijk,
maar intussen verdwijnen onschuldige mensen
achter hekken.

En wij, vrije mensen,
voelen ons ongemakkelijk, schamen ons,
staan hier en bidden voor hen  wie zich verlaten voelen,
voor hen voor wie de toekomst gesloten lijkt,
voor hen die wanhopig worden van het wachten.
Wij bidden dat wij niet vergeten wat vrijheid betekent,
dat wij geroepen zijn mens te zijn voor elkaar,
dat wij elkaar het leven gunnen, in vrijheid en in vrede.

Uit: Medemens 6