De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Laat ons opnieuw waakzaam zijn

met een wakkere geest:
zodat we ons niet in slaap laten wiegen
door feuilletons
en vierkleurendruk in onze brievenbus.

met wakkere handen:
zodat we ons behoeden voor slappe handjes
door ze te weinig uit de mouwen te steken
en ze teveel ongemeend te schudden.

met wakkere voeten:
zodat ze niet tintelen
door enkel in ons eigen kringetje
te blijven rondlopen.

met wakkere ogen:
zodat we de mensen zien
die in de schaduw leven
en drogredenen of onrecht kunnen doorzien.

met wakkere oren:
die naast de verzwegen of verkeerd informatie
ook het goede nieuws horen
zodat we alleen vooruitgang noemen
waar allen beter van worden.

Uit: Medemens 6