De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

“Onze Broze Aarde”

Onze Broze Aarde die zich onder het universum uitstrekt,
laat Uw bestaan ons heilig worden,
laat ons U zien als een koninkrijk,
laat ons goed voor U zorgen
voor Uw oppervlak als voor Uw diepten.
U geeft ons elke dag ons dagelijks licht, getemperd water, fotosynthese en brood
maar onze vervuiling kunt U niet vergeven,
ook niet hoe we elkaar mishandelen en vernietigen;
leidt ons in de verzoeking om U boven alles lief te hebben,
U te verlossen van alle etterende ontering.
Want U behoort dit punt in het heelal en zijn kracht,
zijn overvloed en zijn heerlijk evenwicht tot in oneindigheid.
O vergeef ons onze schulden en wees ons genadig.

Antjie Krog