De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

We prijzen U, God,
want de aarde zingt van uw oneindige liefde.
Vergeef ons dat wij niet in staat waren vooruitgang
te boeken om deze aarde te beschermen en de toekomst
van onze kinderen veilig te stellen.
Voor de manier waarop de machtigen hun rijkdom
gebruiken om zichzelf te beschermen,
terwijl men neerkijkt op de armste mensen,
en de aarde op het punt staat in te storten.
Wees een gids voor onze leiders dat zij
hun eigen belangen opzij weten te zetten
en zich inzetten voor het belang van allen.
Geef ons de moed om ons in te zetten
voor veranderingen
Versterk ons geloof
en laat ons nooit de hoop verliezen,
dat wij gezamenlijk antwoord geven
op de dringende schreeuw van medemensen
en de gehele schepping.
Amen