De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

O Geest,
Vuur uit de hemel,
inslaande vlam,
vleugelslag van vuur
Raak ons
raak ons aan
dat wij tot leven komen
en opstaan
dat wij een huis bouwen
warm van liefde
een dak hoog genoeg
om U tegemoet te komen
en velen onderdak te bieden
dat ons gebed oprijst
in vele talen
om U te loven
levende vlam van liefde 

Uit Bezield: Kick Bras