De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Mezelf leegmaken

Mezelf leegmaken
om ruimte te hebben
voor vernieuwing
en tijd te hebben
voor verdieping.
Geen bevlieging
maar uithouding
40 dagen lang.
God, geef me
elke morgen de aandacht
om hierin verder te doen
en zo een mens te worden
naar uw droom.

Antoon Vandeputte