De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Goede God,

U riep Uw volk om op weg te gaan,
van de verdrukking vandaan,
om een nieuw thuis te vinden
in een land waar men vredig woont. 

Vandaag zijn velen op de vlucht
voor vervolging of onveiligheid.
Wees hen nabij Heer, waar zij ook zijn
en waar zij ook heengaan. 

Wees ook ons nabij,
wij, Uw volk hier op aarde en in dit land.
Geef ons kracht om te leven uit Uw nabijheid.
Open ons hart voor wie ons nodig heeft. 

Maak wegen vrij voor hen die op pad zijn.
Leid hen naar plaatsen van vrede en zegen
en maak ons tot een volk dat recht doet,
ons land tot een plaats waar Uw vrede heerst. 

Amen 

Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor te Alkmaar