De Raad van Kerken Veluwezoom is een samenwerkingsverband van een vijftal kerkgenootschappen in Dieren en omstreken.

Deze raad stelt zich als taak de geloofsgemeenschap tussen en binnen verschillende kerken te bevorderen in vieren, getuigen en dienen.
Zij wil de samenwerking met andere godsdiensten op lokaal niveau stimuleren.
Om het contact tussen de leden van de verschillende kerken te bevorderen en onze geloofsverbondenheid tot uiting te brengen wordt er jaarlijks een aantal oecumenische diensten gehouden. Daarnaast worden door de verschillende werkgroepen van de Raad bijeenkomsten georganiseerd en contacten onderhouden met andere organisaties.

Het zout der aarde

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor de ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn

Uit: Medemens
Marijke de Bruijne