De kerk, een veilige plek

De kerk, een veilige plek
De Raad van Kerken heeft besloten in 2019 een uitwisseling op gang te brengen tussen de kerken waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor met name minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren ook in 2018 geregeld in het nieuws rond kwesties van seksueel misbruik.
Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan twintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Erkend wordt dat kerken in eigen kring door een transparant beleid orde op zaken moeten stellen om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast is het nodig om als kerken elkaar te helpen om alert te blijven als het gaat om preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening opdat de aandacht hiervoor niet verslapt of verdwijnt.
Voor 2019 is een traject uitgezet voor uitwisseling en reflectie. Een brief hierover is verzonden aan alle kerken die de verklaring ondertekenden, alsmede aan provinciale en lokale raden van kerken.

De brief kunt u hier inzien en downloaden.