Ambassade van Vrede

De Ambassade van Vrede heeft dit jaar vanaf half maart iedere maand een Stiltekring georganiseerd, vanwege de slachtoffers in Oekraïne. Deze Stiltekringen vinden plaats op het Stationsplein in Dieren, aan de zuidzijde. Elke tweede of derde week van de maand staat in de Regiobode een oproep om bij de Stiltekring, op de derde of vierde zondag van de maand aanwezig te zijn om 14.00 uur.

De landelijke Vredesweek van 17 t/m 24 september start op zaterdag 17 september om 12.00 uur met Stiltekringen in het hele land. Thema is: Generatie Vrede. De Ambassade van Vrede afd. Dieren/Ellecom doet daar ook aan mee.
Iedereen is zaterdag 17 september van 12.00 – 13.00 uur welkom op het Stationsplein, zuidzijde. Men mag een bloem meenemen om die na afloop aan iemand anders te geven. Ook is een tekening of gedicht van harte welkom.
Laat de organisatie vooraf weten of je iets over de tekening wilt vertellen of het gedicht wilt voorlezen.

Vanaf oktober worden de Dieren/Ellecomse Stiltekringen weer gestart.

Ambassade van Vrede, afd. Dieren/Ellecom
Contactpersoon: Gerda Schotanus
Email: gschotanus@hotmail.com

Theatervoorstelling Kees Posthumus

Geloof en een hoop zonnepanelen

Op vrijdagavond 14 oktober 2022 komt verhalenverteller Kees Posthumus  een avond verzorgen over het thema “Duurzaamheid”, naar een duurzame, groene (geloofs)gemeenschap.
In juni is zijn boek “Geloof en een hoop zonnepanelen” uitgekomen.
Deze avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. in samenwerking met landelijk Kerk in Actie.
Iedereen is van harte welkom, zowel gemeenteleden als belangstellenden van elders.

De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor ons project: “Stichting de Kleine Arbeider”; onderwijs voor kansarme kinderen in Colombia, met name Bogotá. Ook wordt over dat thema kort iets verteld en een filmpje getoond.

Plaats: Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54, Dieren.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Let op: Reserveren vooraf is noodzakelijk voor het geval de avond geen doorgang kan vinden.
Reserveren bij voorkeur via de bijgevoegde QR code of via www.zingenindekerk.nl/agenda .

U kunt eventueel ook  reserveren via de e-mail van Kerk in Aktie Dieren, Spankeren e.o. kerkinactie@pkndieren.nl o.v.v. naam / telefoonnummer / aantal personen of telefonisch: 0313-421510 – Contactpersoon: Christine Schellevis

 

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Lezing door Dr. Matthijs Schouten

Dr. Matthijs Schouten is bioloog, natuurfilosoof, ecoloog en bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Cork in Ierland en aan de Wageningse universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich vooral op de relatie tussen mens en natuur.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat de over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

Matthijs Schouten zal hierover met u in gesprek gaan in het licht van een duurzame toekomst.

De werkgroep Geloof en maatschappij van de Raad van kerken Veluwezoom organiseert deze avond. Toegang is gratis met vrije gift.

Datum: Zondagavond 23 oktober 2022
Plaats : Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54, Dieren
Tijd:     20.00-22.00 uur

 

Zien en gezien worden.

Het was prachtig weer toen op zondag 12 juni jl. eindelijk weer een openluchtviering in het Carolinapark te Dieren gehouden kon worden. Ds. Gert Jansen leidde ons door de liturgie. Met ca 200 kerkgangers uit de Ontmoetingskerk, de Emmaüskerk, de Petruskerk en de Nicolaaskerk hebben we geluisterd naar de uitleg van het bijbel boek Ruth, prachtig verwoord door pastor Anita Coenraads. We hebben kunnen zingen samen met het gelegenheidskoor o.l.v. Hans Schimmel en Ronald Brons, we hebben kunnen zingen op en kunnen luisteren naar de klanken van muziekkorps Excelsior uit Ellecom. Een heerlijke belevenis in ons eigen dorp die ik niet graag had willen missen. Na afloop was er gelegenheid om koffie of thee te drinken bij de Orangerie.

Zien we elkaar weer onder dezelfde omstandigheid in twee jaar?

 

Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 van de Raad van Kerken Veluwezoom kunt u hier inzien en downloaden.