Nieuwjaarsgroet

voor de liberaal Joodse gemeente in Dieren

Gewoon Gaan

Gewoon gaan!’: van 30 september tot en met 11 oktober 2021 lopen 30 internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht start in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij COP26, de 26e Wereldklimaatconferentie.

De pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en hun rol daarin. De nadruk wordt gelegd op de urgentie van het klimaatprobleem en er klinkt de oproep tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven

Elke dag lopen de pelgrims een route van circa 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad. De plaatselijke kerken zorgen voor onderdak en eten voor de pelgrims en organiseren activiteiten rond de komst van de pelgrims.

Meelopen met een etappe. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht en een (deel van de) route meelopen met de pelgrims. Elke dag kunnen er nog zestig extra lopers mee. De plaatselijke kerken op de route organiseren activiteiten rond de aankomst en het vertrek van de pelgrims. Deze staan in september op onze website.

Opgeven en meer informatie Wilt u meer informatie over de klimaatpelgrimstocht? Of wilt u meelopen of deelnemen aan de activiteiten van de klimaatpelgrimstocht? Meer algemene informatie over de klimaatpelgrimstocht, vindt u op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht.

Over schuld die blijft schuren

(Zonder terug te vallen op oude dogma’s, schuld toch serieus nemen.)

Schuldgevoel?
Dat is toch uit de tijd? Of toch niet?

Ieder mens heeft er wel eens last van. Vergeten iemand te bellen voor zijn verjaardag. Vervelende verplichtingen uitstellen. Onaardige opmerkingen maken. Of ernstigere nalatigheden of gedragingen, zoals iemand pesten, huwelijkse ontrouw, een fiets stelen. Iedereen kan voorbeelden van zich zelf noemen, waarmee je bij voorkeur ’s nachts in bed, als het doodstil is , kunt liggen worstelen. Een stemmetje waarmee je je zelf evalueert of je het wel goed doet of -nog erger- of je wel goed genoeg bent. Het over grenzen heen gaan en je daar rottig over voelen, dat mechanisme is van alle tijden en zit in alle culturen. Alleen de uitingsvormen en de omgang met schuld verschillen. Sommigen gaan er onder gebukt terwijl bij anderen elk schuldbesef lijkt te ontbreken. De christelijke traditie heeft haar eigen verleden met schuld.  De beklemming die daarmee gepaard kon gaan is gelukkig afgenomen. Maar daarmee is schuld niet de wereld uit.
De vraag blijft actueel hoe wij in onze dagen tegen schuld aankijken maar vooral hoe we er mee om kunnen gaan.

Jos van der Leur en Jacques Vos, geestelijk verzorgers in de GGZ, deden onderzoek naar ‘’schuld’’, hielden  een landelijke studiedag  en publiceerden een boek  ,,De appel is weer barstig; Over schuld die blijft schuren’’.

Aan de hand van kunst, literatuur, levensbeschouwing en ervaringsdeskundigheid kijken zij met u naar schuld, met als perspectief  een zinvolle, constructieve en soepele omgang, zowel in het persoonlijke leven van alledag als in de maatschappelijke context.

 

P.S. Het boek ‘’ De appel is weer barstig’’ is deze avond te koop. Prijs 15,95 euro.

 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond om op een bezinnende wijze stil te staan bij dit thema.
Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Geloof en Maatschappij Raad van Kerken Veluwezoom met inachtneming van de regels van het RIVM.
De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 17 oktober 2021
Plaats: Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur
Inleiders: Jos van der Leur en Jacques Vos

Dodenherdenking 4 mei 2021

Helaas was er ook dit jaar door de coronamaatregelen, op 4 mei geen jaarlijkse gemeentelijke herdenking bij het monument in het Rozenbos in Rheden/ de Steeg.
Wel konden bloemen gelegd worden bij het monument op eigen gelegenheid en op een zelf te bepalen moment.

Dinsdagmiddag 4 mei heeft de Raad van Kerken Veluwezoom een bloemstuk gelegd bij het monument in Rheden/ de Steeg.

Herdenken blijft onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Opdat we niet vergeten.

 

ZEVEN WEGEN VAN BARMHARTIGHEID

De Meester van Alkmaar schilderde de ‘zeven barmhartigheden’, ontleend aan Mattheüs 25, al in 1504. Ze zijn te zien in het Rijksmuseum. Christus is onnadrukkelijk aanwezig als mensen barmhartigheid gestalte geven. Kort door de bocht: de weg van doen naar geloof bestaat niet, doen ís geloof. Coronatijden zijn uitdagend: wat mag je verwachten van elkaar? Mensen kijken met meer vastberadenheid naar elkaar om. Maar er kan veel niet. Het thema barmhartigheid vraagt om handen uit de mouwen en vindingrijkheid als individu en in groepsverband.

De Roos van Culemborg, eerder al in de weer met grote projecten rond Luther en Bonhoeffer, stelt nu, met het werkschrift ‘ZEVEN, wegen van barmhartigheid’ in 72 opmerkelijke bladzijden het thema barmhartigheid aan de orde.  Een landelijk netwerk van schrijvers, dichteres, beeldende kunstenaars, musici, theologen en pr-deskundigen werkte een jaar aan de voorbereiding. Met als doel: elke gemeente of parochie kan op zelfgekozen manier aan de slag in het seizoen 2021-2022. De Roos van Culemborg heeft ervaring met meerjarige projecten. De formule is aantrekkelijk: informatie, beeldende kunst, foto, reisexpositie, boek- en filmkring, theater, liederen, gedichten, excursies, concert, nieuwe composities, songs, dwarsliggers, voortrekkers en sprekers. Vooral ook uitdagende en inspirerende projecten: ter inspiratie of om mee te doen. Het Werkschrift is één grote uitnodiging om, in de geest van Mattheüs 25, met voeten, handen en hoofd in opgewektheid de weg van de barmhartigheid te gaan in de komende tijd.

Bestellen
Het werkschrift kost € 3,00, 10 of meer exemplaren € 2,00 + porto. Bestellen: shop@zevenwerken.nl. De factuur wordt meegestuurd.

Afscheid ds Joke Quik zondag 14 februari 2021.

Ds Joke Quik heeft ruim 10 jaar het voorzitterschap bij de Raad met verve ingevuld. Zij nam deze taak destijds over van Gerrit Jan Bos.
Elk jaar zijn er een aantal vaste werkzaamheden zoals:

De oecumenische vieringen: Zondag van de eenheid in januari en in de vredesweek in september.
Aswoensdag, vespers in de veertigdagentijd en Adventsviering.

Aanwezig zijn bij de Dodenherdenking op 4 mei in het Rozenbos en bloemen leggen namens de kerken.

 

 

 

Contact met de Moskee

 

 

 

 

Contact met de Sjoel

 

 

 

Contact met de werkgroepen van de Raad

De folders kerkdiensten rond Pasen en zomer naar de vakantieparken, hotels en B&B ’s en de Kerstadvertentie in de Regiobode.
En natuurlijk het gezellig afsluiten van het vergaderseizoen met een etentje – op eigen kosten.

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er in de afgelopen ruim tien jaar nog verschillende andere activiteiten geweest zoals b.v.:
Contact met de gemeente Rheden over de rol van de kerken in het protocol rampen conflict, de zogenaamde paarse kolom.

Ook is een activiteit georganiseerd rond de Kerkennacht, deze was niet erg succesvol en daarom werd twee jaar later een Kerkenmiddag geprobeerd. Deze viel helaas letterlijk in het water door het slechte weer.

Na de ramp met vlucht MH 17 werd in de Emmaüskerk een Avondwake gehouden. Mensen konden een kaarsje opsteken, in stilte aanwezig zijn of elkaar bemoedigen en troosten.

Naar aanleiding van 70 jaar bevrijding wordt zaterdag 18 april 2015 een bevrijdingsconcert georganiseerd, m.m.v. Dierense accordeon vereniging Aeolus, Dierens mannenkoor, muziekvereniging Excelsior en Wilhelmina.

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 april 2015 is een oecumenische openluchtdienst in het Hof te Dieren met als thema “Vrede vraagt meer…”  Ook worden bloemen gelegd bij het monument van Theo Dobbe.

 

 

 

 

 

Aangezien de openluchtdienst bijzonder in de smaak is gevallen wordt op 29 mei 2018 een openluchtdienst gehouden in het Carolinapark. Een prachtige warme zondag met als voorgangers pastor Anita Coenraads en ds Joke Quik en muzikale medewerking van Wilhelmina Spankeren.

Door corona krijgt de bevrijdingsdienst in april 2020 een andere vorm en kan ook de geplande openluchtviering op 7 juni in het Carolinapark niet doorgaan.

We willen ds Joke Quik bedanken voor haar inzet, creativiteit, de goede en harmonieuze samenwerking en willen dit doen door middel van dit cadeau. Een cadeau dat symbool staat voor een nieuw begin, licht verspreidt en ook voor een toekomst vol vrede.

Raad van Kerken Veluwezoom voorheen Raad van Kerken Dieren e.o.

 

Afscheid : Gods’ liefde wint”
(zie : Oude- en Nieuwe testament)

Lieve broeder(s) en/of zuster(s),

Zondag 14 februari vier ik graag met u dat Gods’ liefde ons eeuwig draagt. Nu Valentijnsdag op een zondag valt, was deze invalshoek meteen gevonden. Wie zich erin gaat verdiepen ontdekt meteen dat de rode draad in de Bijbel steeds weer die hemelse liefde is. Sterker nog: die liefde van God heeft mij geïnspireerd bij mijn (pastorale) werk en mij ook steeds weer gevoed als het dominees werk even minder mooi en makkelijk was.

Mijn intrede in September 1998 was met een volle kerk. Dankzij Corona is de bezetting tijdens mijn “uittrede” veel anders dan gedroomd. Gelukkig kunnen we elkaar wel online ontmoeten achter de computer, laptop of IPad. Via www.kerkdienstgemist.nl is de Petruskerk dàn (net zoals elke zondag) toch toegankelijk, ongeacht de regels. Daarom zeg ik graag: tot ziens, ik zal naar u zwaaien!

Via deze weg dank ik u voor uw vertrouwen, voor het openen van uw hart zodat onze gesprekken innig(er) werden, voor het delen van lief en leed, voor de lach en de traan én natuurlijk ook voor uw stem tijdens de gemeentezang. Die muzikale inbreng blijft voor mij onmisbaar.

Ik vertrek uit uw midden om elders te “herderen”. Toch blijven we voorgoed verbonden. Enerzijds via alle herinneringen omdat we samen geschiedenis hebben geschreven. Anderzijds omdat we als broeders en zusters in de Heer – waar we ook wonen – ons (wereldwijd) mogen blijven laven aan Gods’ liefde. Daarom: “Adieu”.

Geloven is vertrouwen dat Gods ‘liefde wint,
ook al wijzen alle tekenen
op het tegendeel.
Geen donker zo dicht,
geen vallen zo diep
of Hij is daar.
(dichter : Inge Lievaart)

“Houd moed, heb lief en wees gezegend”

Ds J.B. Quik-Verweij  


 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag 2020 van de Raad van Kerken Veluwezoom kunt u hier inzien en downloaden.