Week van Gebed 2019, 20 t/m 27 januari, zet het recht voor ogen ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in […]

Op 26 januari 2019 vindt de werkconferentie plaats over armoede en schulden met als titel ‘Geloven in mensen’ bij de Christelijke Hogeschool Ede. Voor meer informatie een aanmelden: zie https://geloveninmensen.nu/ Hieronder de tekst over een kind dat vertrouwt op (gelooft in) zijn moeder. Mijn moeder is een held. Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. In het weekend iets lekkers erbij. Zo gauw de kinderbijslag er is, krijgen […]

Amersfoort, 17 mei 2016 NEDERLANDER WEET WEINIG VAN CHRISTENVERVOLGING Slechts 26 procent van de Nederlanders weet dat er een grote christenvervolging plaatsvindt in Syrië en Irak. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee keer zo hoog. Kerkelijk betrokken mensen voelen zich dan ook sterker geraakt door de dalende populatie van christenen in veel landen in het Midden-Oosten. Leden van Oosterse en Oriëntaalse kerken (orthodoxen) kennen in […]