45 jaar te vroeg? 45 jaar te laat? Oproep van de Raad van Kerken in Nederland In 1974 deed de Raad van Kerken de volgende oproep: ‘De Raad van Kerken moedigt alle pogingen aan om vorm te geven aan een nieuwe levensstijl, waarin de verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties tot uitdrukking komt. Hij spreekt als zijn overtuiging uit, dat als antwoord op de stemmen die wijzen op de zeer […]

De kerk, een veilige plek De Raad van Kerken heeft besloten in 2019 een uitwisseling op gang te brengen tussen de kerken waar het gaat om het realiseren van een veilige omgeving voor met name minderjarigen en kwetsbare personen. Kerken en kerkelijke instellingen waren ook in 2018 geregeld in het nieuws rond kwesties van seksueel misbruik. Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan twintig kerken de […]

Een tegen eenzaamheid De Nationale Coalitie tegen eenzaamheid kwam op donderdag 12 februari 2019 voor een tweede keer bijeen. Jeanne van Hal, die aan de eerste bijeenkomst heeft deelgenomen, was ook aanwezig bij deze ontmoeting en ondertekende daarbij namens de Raad de intentieverklaring. Zij schreef een kort verslag van de bijeenkomst. Er was een grote groep vertegenwoordigers, zo’n 100 mensen, van verscheidene organisaties uit alle geledingen van de samenleving aanwezig. […]

Op  vrijdag 16 januari 2015, een prachtige zonnige dag, reis ik naar Utrecht om in de Geertekerk, 15 minuten lopen vanaf het station,  de Oecumenelezing 2015 bij te wonen. De Raad van Kerken Nederland organiseert jaarlijks de Oecumenelezing, waarin onderwerpen behandeld worden die van actueel belang zijn.  Dit jaar is Prof. Dr.  Peter Schmidt uit Leuven uitgenodigd om in te gaan op het thema “Pelgrimage”. Na de ontvangst en opening […]