Een tegen eenzaamheid

Een tegen eenzaamheid
De Nationale Coalitie tegen eenzaamheid kwam op donderdag 12 februari 2019 voor een tweede keer bijeen. Jeanne van Hal, die aan de eerste bijeenkomst heeft deelgenomen, was ook aanwezig bij deze ontmoeting en ondertekende daarbij namens de Raad de intentieverklaring. Zij schreef een kort verslag van de bijeenkomst.

Er was een grote groep vertegenwoordigers, zo’n 100 mensen, van verscheidene organisaties uit alle geledingen van de samenleving aanwezig. Vanuit de omroepen, vanuit de kerken, vanuit gemeenten, vanuit de vakbonden en vanuit maatschappelijke organisaties als de Zonnebloem, het Rode Kruis en ouderenbonden.
Minister Hugo de Jong (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opende de ontmoeting. Hij wees er nog eens op dat de helft van de oudere bevolking zich eenzaam voelt. Er komt een samenwerking met ongeveer 200 wethouders, waarvan een aantal ook deze avond aanwezig was. Tot nu toe zijn er zeventig plaatselijke coalities. Een aantal dat nog behoorlijk gaat groeien, zo verwacht men. Het gaat niet altijd om het oplossen van de eenzaamheid, maar om het doorbreken ervan. Als voorbeeld werd een Duits filmpje getoond over eenzaamheid van een oudere man tijdens de kerstdagen. Het was een goed filmpje van een Duitse supermarkt. Er was ook een ervaringsdeskundige die goed weergaf waar de knelpunten kunnen zitten: te bescheiden opstellen, mensen in de omgeving hebben het te druk, verbloemen van de eenzaamheid. Maar ook kan het zo zijn dat mensen niet willen meedoen in clubjes. De ervaringsdeskundige vertelde dat zij de twee kerstdagen alleen had doorgebracht met een maaltijd van de supermarkt. Ook bracht zij naar voren dat de bankjes in de supermarkt een rol vervullen. Sommige supermarkten hebben deze weggehaald. Zij pleitte voor het terugzetten, zodat men daar kan samenkomen en ‘hangen in de eenzaamheid’ rond het koffieapparaat. Opgemerkt werd dat digitale contacten (zoals bijvoorbeeld via facebook) mensen eenzamer maakt. ‘Vroeger was er de kerk maar daar gaan velen niet meer naar toe. Vanuit de gemeenten kwam naar voren dat men gestart is met huisbezoeken en het openen van meldpunten. Van belang is dat er sprake is van een gezamenlijke aanpak. De EO meldde dat een programma wordt gemaakt met jongeren over eenzaamheid.
Al met al: vanuit verschillende geledingen is er aandacht voor het thema eenzaamheid, al dan niet in relatie tot een specifieke groep. Van belang is nu de aanpak uit te vouwen, bredere bekendheid te creëren zodat mensen ook daadwerkelijk bereikt worden. Wordt zeker vervolgd.