Adressen redacties kerkbladen aangesloten leden

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO

Website: spankeren.protestantsekerk.net

Secretariaat
Dhr. T.A. van Ark (secretaris), Pr. Irenelaan 14, 6951 AH Dieren, tel.: 0313-413728

Kerkklanken abonnementenadministratie
Mevr. H. Braakman-Onstenk, Harderwijkerweg 87, 6957 AX Laag Soeren, tel.: 0313-619312

Protestantse gemeente Dieren

Website: www.pkndieren.nl/

Kerknieuws abonnementenadministratie
Fam. Jonges, Pr. Irenelaan 4, 6951 AH Dieren, tel.: 0313-415157

Postadres
kerkelijk bureau
Domeinlaan 2, 6952 HB Dieren, tel.: 0313-416356
Openingstijden: vrijdag 9.00 – 12.00 uur
e-mail: kerkbureau@pkndieren.nl

Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg

Website: www.pges.nl/

Blad “Ontmoeting”
e-mail: ontmoeting.rheden@gmail.com

Postadres
Binnenweg 18, 6955 AX Ellecom

RK Sint Eusebiusparochie locatie Dieren

Website: www.eusebiusparochie.nl/

Postadres
Rode Kruislaan 2, 6951 BL Dieren
e-mail: emmausparochiedieren@gmail.com

Protestantse gemeente Rheden

Website: www.dorpskerkrheden.nl

Postadres
Dorpsstraat 51, 6991 HE Rheden
bestuur@dorpskerkrheden.nl

Kerkblad Ontmoeting
Ontmoeting.rheden@gmail.com
Kerkbladadministratie:
Dhr. C. Kelderman
Tel. 026-4955170