Per 25 juni 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter
Ds J.W. Overvliet
Afgevaardigde namens de pastores

Tel. 06-55079 277
e-mail: predikant@dorpskerkrheden.nl

Secretaris
Mevrouw H. Brouwer-Stronks

Tel. 0313-420396
brostro@hetnet.nl

Penningmeester
De heer B. van Marle
Afgevaardigde van de RK Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren

Tel. 0313-414223
b.marle@upcmail.nl

Afgevaardigden

De heer M.C. Oldenburg
namens de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren, Laag-Soeren en Spankeren

Tel. 0313-420188
k.oldenburg@hetnet.nl

Mevrouw M. Elzebroek
namens de RK Sint Eusebiusparochie, locatie Dieren

Tel. 0313-414566
margreet_elzebroek@hotmail.com

De heer E. Ruigrok
namens de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg

Tel. 06 38073392
edwinruigrok@gmail.com

Notulist
Mevrouw G. van Gulyk-Kuiper
namens de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren, Laag-Soeren en Spankeren

Tel. 0313-422610
gulykuiper@hetnet.nl

Mevrouw G. Eikelboom-Beumer
namens de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren, Laag-Soeren en Spankeren

Tel. 0313-619322
Ge@eikelboom.nl

Afvaardiging namens de Protestantse gemeente Rheden: vacant.

Tel. ……
e-mail …….