Dodenherdenking 4 mei 2021

Helaas was er ook dit jaar door de coronamaatregelen, op 4 mei geen jaarlijkse gemeentelijke herdenking bij het monument in het Rozenbos in Rheden/ de Steeg.
Wel konden bloemen gelegd worden bij het monument op eigen gelegenheid en op een zelf te bepalen moment.

Dinsdagmiddag 4 mei heeft de Raad van Kerken Veluwezoom een bloemstuk gelegd bij het monument in Rheden/ de Steeg.

Herdenken blijft onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Opdat we niet vergeten.

Afscheid ds Joke Quik zondag 14 februari 2021.

Ds Joke Quik heeft ruim 10 jaar het voorzitterschap bij de Raad met verve ingevuld. Zij nam deze taak destijds over van Gerrit Jan Bos.
Elk jaar zijn er een aantal vaste werkzaamheden zoals:

De oecumenische vieringen: Zondag van de eenheid in januari en in de vredesweek in september.
Aswoensdag, vespers in de veertigdagentijd en Adventsviering.

Aanwezig zijn bij de Dodenherdenking op 4 mei in het Rozenbos en bloemen leggen namens de kerken.

 

 

 

Contact met de Moskee

 

 

 

 

Contact met de Sjoel

 

 

 

Contact met de werkgroepen van de Raad

De folders kerkdiensten rond Pasen en zomer naar de vakantieparken, hotels en B&B ’s en de Kerstadvertentie in de Regiobode.
En natuurlijk het gezellig afsluiten van het vergaderseizoen met een etentje – op eigen kosten.

 

 

 

 

Daarnaast zijn er in de afgelopen ruim tien jaar nog verschillende andere activiteiten geweest zoals b.v.:
Contact met de gemeente Rheden over de rol van de kerken in het protocol rampen conflict, de zogenaamde paarse kolom.

Ook is een activiteit georganiseerd rond de Kerkennacht, deze was niet erg succesvol en daarom werd twee jaar later een Kerkenmiddag geprobeerd. Deze viel helaas letterlijk in het water door het slechte weer.

Na de ramp met vlucht MH 17 werd in de Emmaüskerk een Avondwake gehouden. Mensen konden een kaarsje opsteken, in stilte aanwezig zijn of elkaar bemoedigen en troosten.

Naar aanleiding van 70 jaar bevrijding wordt zaterdag 18 april 2015 een bevrijdingsconcert georganiseerd, m.m.v. Dierense accordeon vereniging Aeolus, Dierens mannenkoor, muziekvereniging Excelsior en Wilhelmina.

 

 

 

 

 

Zondag 19 april 2015 is een oecumenische openluchtdienst in het Hof te Dieren met als thema “Vrede vraagt meer…”  Ook worden bloemen gelegd bij het monument van Theo Dobbe.

 

 

 

 

Aangezien de openluchtdienst bijzonder in de smaak is gevallen wordt op 29 mei 2018 een openluchtdienst gehouden in het Carolinapark. Een prachtige warme zondag met als voorgangers pastor Anita Coenraads en ds Joke Quik en muzikale medewerking van Wilhelmina Spankeren.

Door corona krijgt de bevrijdingsdienst in april 2020 een andere vorm en kan ook de geplande openluchtviering op 7 juni in het Carolinapark niet doorgaan.

We willen ds Joke Quik bedanken voor haar inzet, creativiteit, de goede en harmonieuze samenwerking en willen dit doen door middel van dit cadeau. Een cadeau dat symbool staat voor een nieuw begin, licht verspreidt en ook voor een toekomst vol vrede.

Raad van Kerken Veluwezoom voorheen Raad van Kerken Dieren e.o.

Afscheid : Gods’ liefde wint”
(zie : Oude- en Nieuwe testament)

Lieve broeder(s) en/of zuster(s),

Zondag 14 februari vier ik graag met u dat Gods’ liefde ons eeuwig draagt. Nu Valentijnsdag op een zondag valt, was deze invalshoek meteen gevonden. Wie zich erin gaat verdiepen ontdekt meteen dat de rode draad in de Bijbel steeds weer die hemelse liefde is. Sterker nog: die liefde van God heeft mij geïnspireerd bij mijn (pastorale) werk en mij ook steeds weer gevoed als het dominees werk even minder mooi en makkelijk was.

Mijn intrede in September 1998 was met een volle kerk. Dankzij Corona is de bezetting tijdens mijn “uittrede” veel anders dan gedroomd. Gelukkig kunnen we elkaar wel online ontmoeten achter de computer, laptop of IPad. Via www.kerkdienstgemist.nl is de Petruskerk dàn (net zoals elke zondag) toch toegankelijk, ongeacht de regels. Daarom zeg ik graag: tot ziens, ik zal naar u zwaaien!

Via deze weg dank ik u voor uw vertrouwen, voor het openen van uw hart zodat onze gesprekken innig(er) werden, voor het delen van lief en leed, voor de lach en de traan én natuurlijk ook voor uw stem tijdens de gemeentezang. Die muzikale inbreng blijft voor mij onmisbaar.

Ik vertrek uit uw midden om elders te “herderen”. Toch blijven we voorgoed verbonden. Enerzijds via alle herinneringen omdat we samen geschiedenis hebben geschreven. Anderzijds omdat we als broeders en zusters in de Heer – waar we ook wonen – ons (wereldwijd) mogen blijven laven aan Gods’ liefde. Daarom: “Adieu”.

Geloven is vertrouwen dat Gods ‘liefde wint,
ook al wijzen alle tekenen
op het tegendeel.
Geen donker zo dicht,
geen vallen zo diep
of Hij is daar.
(dichter : Inge Lievaart)

“Houd moed, heb lief en wees gezegend”

Ds J.B. Quik-Verweij  


 

 

 

 

Nieuwsjaarsgroet

voor  de liberaal Joodse gemeente in Dieren.

“Voor allen die de Hebreeuwse Bijbel lezen met Bijbelse ogen, is Israël een plechtig teken van Gods voetspoor in de geschiedenis. Het is geen inlossing van de belofte en niet het antwoord op bittere problemen. Het was voor alles de kracht van de belofte, de kracht van de hoop, die de wederopstanding van Israël noodzakelijk maakte. In diepere zin is het herboren Israël een noodzaak van de wereldgeschiedenis. De terugkeer naar Sion begon met de geschiedenis van Abraham, wiens bestemming het was een zegen te zijn voor alle naties en het is onze onveranderlijke plicht die belofte en bestemming waar te maken: een zegen te zijn voor alle naties. Wij bevinden ons in een historische situatie die schreeuwt om begrip en om samenwerking op alle niveaus van het bestaan.”
(uit: Israël/ een echo van eeuwigheid van Abraham Joshua Heschel)

U viert ook dit jaar weer in uw eigen sjoel “Rosj Hasjana 5780” en bereidt u voor op de komende feestdagen.
Vanuit de omringende kerkelijke gemeenschappen wensen wij u een

                       goed, zoet en Gezegend Nieuwjaar

Wij koesteren het contact dat wij al een reeks van jaren met de sjoel in Dieren hebben en ook dit komend jaar willen wij graag en van harte de banden tussen de kerken en de Joodse Gemeente aanhalen en versterken. Laten we doorgaan op de ingeslagen weg.

Wij verheugen ons op de voortzetting van onze goede samenwerking.

Namens de Raad van Kerken Veluwezoom en de Regionale Werkgroep Kerk en Israël.

 

In de Oranjerie (Dieren-Zuid) bij de open haard kregen vier leden van de oecumenische liturgiegroep een schouderklopje  voor hun werk voor en achter de schermen.
Alle vier hebben ze deze maand hun werkzaamheden afgerond, deels ook omdat nieuwe aanwas bij de liturgiegroep ontbrak.
In 2019 worden bij de oecumenische vieringen door de pastores uit gemeente en parochie twee vrijwilligers geworven voor een eenmalig meedenken. Op deze manier gaat ook hun stem niet verloren. Als deze manier naar tevredenheid werkt gaan we daar ook in 2020 mee verder.

Nogmaals dank aan Theo Keuper, Josje van der Marel, Astrid Slijkhuis en Janny Vreugdenhil.

Ds. Quik

Aanbieden Nieuwjaarsgroet

Door een afvaardiging van de Raad van Kerken Veluwezoom is op woensdag 10 oktober 2018  in de Sjoel te Dieren de Nieuwjaarsgroet aangeboden aan de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland.

De afgevaardigden van de Raad waren ds. Henk Boonen,  Truus Havinga en Hannie Brouwer. Namens de LJG waren Michaël Mendel en Ina Grevel aanwezig. Na een hartelijke ontvangst werd informatie uitgewisseld en is de hoop en verwachting uitgesproken dat de banden tussen de kerken en de Joodse Gemeente nog meer versterkt zullen worden.

Nieuwsjaarsgroet

voor de liberaal Joodse gemeente in Dieren.

U viert in uw eigen sjoel “Rosj Hasjana 5779 ” en bereidt u voor op de komende feestdagen. Vanuit de omringende kerkelijke gemeenschappen wensen wij u een

goed, zoet en Gezegend Nieuwjaar

Moge dit gebed ons met elkaar verbinden:

Laat het licht van Uw genegenheid ons allen zegenen
Want daarmee hebt Gij, Eeuwige, ons de liefde bijgebracht.
Ga met ons mee op de weg van zegen, barmhartigheid en vrede
Gezegend Gij die ons oproept vredestichters te zijn.

Wij koesteren het contact dat wij al een reeks van jaren met de sjoel in Dieren hebben en wij hopen dat ook dit komend jaar de banden tussen de kerken en de Joodse Gemeente nog meer versterkt zullen worden.

Wij verheugen ons op de voortzetting van onze goede samenwerking.

Namens de Raad van Kerken Veluwezoom
en de Regionale Werkgroep Kerk en Israël.

OECUMENISCHE OPENLUCHTDIENST CAROLINAPARK DIEREN

Op zondag Trinitatis (27-5) werd in het Carolinapark gevierd dat God vele gezichten heeft: we weten weer dat Hij “ziet, hoort en spreekt”.  Met het voorbeeld van “de gele lis” (die zèlfs in het park aan de waterkant bloeide) en “de triangel” leerde de jongere garde wat de Drie-enige God betekent.
Tussen de 300 en 400 mensen waren aanwezig en genoten van deze andere manier van kerken: bijna alle stoelen waren bezet.
De complete bezetting van muziekvereniging Wilhelmina en het gelegenheidskoor met zangers uit verschillende tradities zorgden voor prachtige muzikale franjes.
Alleen de pastores (pastor Coenraads en ds. Quik-Verweij) waren niet zonnig gekleed: de werkkleding was immers werkkleding uit de traditie!
Dankzij “de Oranjerie” kon voor een vriendenprijsje koffie gedronken worden: iedereen bleef graag napraten en nagenieten.

Ds. Quik-Verweij
Voorzitter Raad van Kerken Veluwezoom
0575-567778

Foto’s  Gert Jan Bollen

Ramadangroet 2018

De groet met de handtekeningen i.v.m. het einde van de Ramadan is maandag 22 juni namens de Raad van Kerken Veluwezoom aangeboden aan de Imam en twee leden van het Moskee bestuur. Ook waren drie vrouwelijke leden van de moslimgemeenschap hierbij aanwezig.
( foto Jan W.M. Jansen)

Hoewel het Suikerfeest al een week was afgelopen werden we hartelijk ontvangen met koffie/thee en een tafel vol met zoetigheden. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd met inhoudelijke en soms kritische vragen.

De aangeboden Ramadangroet kunt u hier inzien.

Ramadangroet 2017

Op woensdag 28 juni is door een delegatie van de Raad van Kerken Veluwezoom de groet aangeboden aan het bestuur en Imam van de Selimiye Moskee in Dieren.

De aangeboden Ramadangroet is hier te lezen.

Kerkenmiddag (24 juni) – “tent à tête” gesprekken bij de Beren

Om het jaar wordt in het derde weekend van juni de Kerkennacht georganiseerd.
Deze editie 2017 deed de Raad van Kerken Veluwezoom bij daglicht mee met een kerkenmiddag op 24 juni.
Op het  winkelcentrum Callunaplein in Dieren stond onze mobiele kerk: net zoals kerkvader Abraham gebruiken wij een tent voor “tent à tête” gesprekken.
Tussen 12:00 uur – 16:00 uur waren kerkelijke vrijwilligers aanwezig om met voorbijgangers te praten, kon er een kaarsje worden gebrand of info worden gevraagd en meegenomen over de protestantse en katholieke kerken in de regio.
Tussen het shoppen door was er dus even tijd voor een andere boodschap!

De kerkenmiddag op 24 juni 2017 was echter een verregende middag op het Callunaplein.
Bijna niemand kwam schuilen onder de mobiele (tent)kerk waardoor er weinig “tent à tête” gesprekken op gang kwamen.
De pepermunt ging niet op en de kaarsjes bleven door de windvlagen niet lang branden.

Toch waren we even present, net zoals alle andere kerken in Nederland.

Verslag van Dag van het Jodendom op 18 januari 2017

Sinds 2008 wordt in onze regio in week 3 “de Dag van het Jodendom” gevierd. De laatste jaren biedt de Synagoge in Dieren haar Sjoel aan voor deze interkerkelijke ontmoeting. De gast en spreker van 2017 was mevrouw Karin van den Broeke, die sinds 2013 de praeses van de Protestantse Kerk Nederland is en veel werkbezoeken in binnenland en buitenland aflegt. De Regio Werkgroep “Kerk en Israël” vroeg haar om in te zoemen op het aangereikte thema: “De vreemdeling”. Een mooie groep luisteraars hoorde haar allereerst vertellen over de Bijbelse trits “weduwe, wees en vreemdeling” waarvoor opgeroepen wordt te zorgen. In haar verhaal stipte ze daarna de vreemdeling aan die de moderne mens herkent als de vluchteling uit de media. Maar haar mijmering ging verder: de ander om de hoek is ook een soort vreemdeling en vraagt ook om een ontmoeting vanuit de eigen identiteit en via respect. Wie de ander de ander laat zijn kan zijn/haar blik immers verrijken. Als de grondtoon vrede en gerechtigheid is kunnen onderbuikgevoelens worden losgelaten maar kunnen daden die haaks staan op de regels en wetten van democratische Nederland ook een halt toegeroepen worden. Er zijn grenzen. Als laatste kwam aan bod dat de gelovige zich ook een vreemdeling kan voelen op plekken waar de joods-christelijke levenshouding niet meer wordt gedeeld of herkend. In ’t gesprek daarna werd onder andere de bescheidenheid van kerken benoemd en deelden we dat we beter ons best moeten om ons visioen en onze werkzaamheden gericht op een inclusieve samenleving te delen met derden. Een waaier van vragen maakte dat de klok sneller 22:00 uur sloeg dan we wilden. Onze weg naar huis was korter dan die van de spreekster: zij reed nog even over ’s Heeren wegen naar Zeeland.

Ds. J. Quik-Verweij

 

 

 

 

Aanbieden Nieuwjaarsgroet aan de Liberaal Joodse gemeente.

Van de Raad van Kerken Veluwezoom ging op de 14e november 2016 een afvaardiging op bezoek bij de vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse gemeente Gelderland te Dieren.  De afvaardigden van de Raad van Kerken waren (ds.) Joke Quik, Paul Hendriksen en Frans Koevoets. Namens de LJG waren aanwezig mevr. Lena Herman, voorzitter en Michael Mendel. We werden hartelijk ontvangen en er werd informeel gepraat over wat ieder momenteel bezighoudt. Dat was persoonlijk, maar ook in relatie tot joodse gemeenschap of de kerkelijke gemeente en parochie, samen gerepresenteerd door de Raad van Kerken.

Bij het overhandigen van de gelukwensen werd vanuit beider zijde stilgestaan bij het gevoel van verbondenheid vanuit de kerken. Dat was wederzijds. De synagoge heeft een plek in Dieren en men voelt zich duidelijk welkom. Aandachtig werd gekeken naar de handtekeningen onder de gelukwensen. Maar er was speciale aandacht voor de prachtige sierlijke kalligrafie. Men vroeg naar de naam van de maakster. Die is dan ook uitgebreid aan de orde geweest: Truus Havinga. Het werd onmiskenbaar zeer gewaardeerd! Men wist, toen de naam viel, ook al van haar speciale belangstelling voor het Jodendom.

Daarna nog wat persoonlijke uitwisselingen met betrekking tot hoe men persoonlijk deze tijd beleeft. Is hij woeliger dan anders? Conclusie bij de een: neen, er zijn altijd woelige tijden. Conclusie bij de ander: inderdaad. Daarna werd nog gezellig koffie gedronken. De bijeenkomst verliep bijzonder plezierig en men wenste ieder en zijn gemeente of parochie al een Gelukkig Kerstfeest!

Frans Koevoets

sjoel-img_0227sjoel-img_0225

Ramadangroet 2016

Donderdagmiddag 7 juli waren afgezanten van de Raad van Kerken Veluwezoom zeer welkom in de Selimiye Moskee in Dieren. Imam Halil Celik ontving graag de vele felicitaties uit kerken en parochies ter ere van het Suikerfeest en waardeerde deze geste. Thee en Turks fruit stond voor ons klaar.
Tijdens deze ontmoeting met het bestuur deelden we niet alleen blije woorden. Het onderlinge gesprek ging ook (nog) over intolerantie, vredeseducatie, geweld, scholing en de noodzaak van Nederlands sprekende imams.
In korte tijd kwam dus veel op tafel ondanks de taal barrière die dankzij de aanwezige “tolk” klein bleef.  

Mooi was de rondleiding over de tweede nieuwe verdieping die net af was. In oktober zal het “Open Huis” volgen. Wie interesse heeft moet de Regiobode goed in de gaten houden. Er zal zeker reclame gemaakt worden voor een kennismaking met dit nieuwe stukje van de moskee omdat het bestuur graag drempelverlagend werkt.

Ds. J.B. Quik-Verweij
Voorzitter Raad van Kerken Veluwezoom

De aangeboden Ramadangroet, ondertekend door de verschillende kerken in Dieren, is hier te lezen.  

ramadan2016

Wat is oecumene?

Oecumene – wat is dat eigenlijk?

Vaag weten we dat oecumene iets te maken heeft met één worden van verschillende kerken. Daarbij denken we vooral aan kerkelijke organisaties. Eénwording, alle huidige bestaande kerken onder het dak van één organisatie. Jezus heeft toch gezegd: “dat zij allen één zijn.” Als het om dat proces gaat dan heeft dat (in elk geval in Nederland) tot nu toe weinig opgeleverd. Als er al sprake is van een goede samenwerking tussen de kerkgemeenschappen dan hangt dat eerder af van goede persoonlijke verhoudingen dan dat kerkelijke organisaties in de achter ons liggende tijd naar elkaar zijn toegegroeid.

Oecumene

Waar komt het begrip OECUMENE eigenlijk vandaan? Het komt uit de Bijbel. Daar betekent het “de hele bewoonde wereld”. In Mattheüs 24 staat dat het goede nieuws (het evangelie) van het koninkrijk van God verkondigd moet worden in “de hele bewoonde wereld”. Oecumene: hele bewoonde wereld – koninkrijk van God. Een hele mond vol. Voor een buitenstaander behoorlijke geheimtaal. Het is echter wel de opdracht van de kerk om die geheimtaal voor gewone mensen over de hele wereld verstaanbaar te maken.

Waar vinden we DE kerk?

Een opdracht voor de kerk dus. Maar waar vinden we de kerk? Als we naar de wereld kijken is de kerk een lappendeken. In de loop van de tijd is de kerk uit elkaar gevallen.

Om een paar hoofdlijnen aan te geven:

In 1054 valt de kerk uit elkaar in een Oosters en een Westers deel. De Oosterse Orthodoxie tegenover het Katholieke Westen.
In 1517 valt met het optreden van Luther het Westen uit elkaar in een Rooms-Katholieke en een Protestantse helft. En de Protestantse helft is nooit één geheel geweest. Naast de Lutheranen waren er bij voorbeeld de Calvinisten. En dan praten we nog niet over de protestantse groepen die later zijn ontstaan.

Nieuwe wegen

Vanaf het begin van de 20e eeuw zocht men naar nieuwe wegen om de verschillen te overbruggen. Daar was de Eerste Wereldoorlog. Christelijke Naties hadden elkaar in de loopgraven bevochten. Ieder “met God aan zijn kant”. In 1919 werd de Volkenbond opgericht, voorloper van de Verenigde Naties. En vanaf 1920 hebben ook de kerken geprobeerd elkaar terug te vinden. Merkwaardigerwijs was het de Oosters orthodoxie die daarbij het voortouw nam. Het Patriarchaat van Constantinopel riep in 1920 op een broederschap van kerken te vormen naar het voorbeeld van de Volkerenbond. Het heeft echter tot 1948 geduurd voordat de Wereldraad van Kerken echt werd opgericht. Een gemeenschap van kerken die op weg zijn naar een zichtbare eenheid –één geloof, één avondmaal gemeenschap. Tegenwoordig telt de Wereldraad 345 lid kerken. De RK-kerk is van het begin af echter geen lid geweest, alleen waarnemer.

Utopie

Zo kwamen er, naast de Wereldraad van Kerken, op nationaal niveau raden van kerken, zoals de Nederlandse Raad van Kerken en op plaatselijkniveau werden ook “Raden” opgericht, zoals b.v. de Raad van Kerken Veluwezoom Maar als we eerlijk naar de geschiedenis van de Oecumene kijken, moeten we zeggen dat het beeld van een organisatorische eenheid altijd een onbereikbare utopie is geweest. Het beeld van één Kerk waar mensen zonder onderscheid des persoons deel zouden kunnen hebben aan dezelfde sacramenten, het beeld van één kerk waar iedereen zich zou kunnen spiegelen in de liturgie en de theologie van de ander zonder dat dit tot strijdgesprekken leidt, dat beeld bleek direct al niet meer dan een stip aan de horizon. Zeker niet in een tijd van secularisatie waar de kerken krimpen en druk bezig zijn zichzelf overeind te houden. Je kunt in een Raad van Kerken op concrete thema’s met elkaar samenwerken en dat gebeurd ook.

Uit Kerkberichten maart 2015 – naar Kees Hollemans

24 maart 2016

Het verdriet van België maakt ook ons verdrietig.
Met ons buurland rouwt heel Europa, heel de wereld mee.
We zwijgen omdat voor deze agressie en haat geen woorden zijn.
Maar dit zwijgen is geen instemmen of toestemmen!

Het verdriet van België wordt benoemd in kerken en parochies.
Kom over de drempel, wees welkom om een kaarsje te branden.
Aarzel niet om te komen zingen, bidden of gewoon stil te zijn.
Er is plek genoeg: adieu.

Ds. Quik-Verweij
Voorzitter Raad van Kerken Veluwezoom

24 maart 2016

Nieuwjaarsgroet voor de Joodse gemeenschap

Op vrijdag 25 september is door afgevaardigden van de werkgroep Kerk en Israël/Raad van Kerken Veluwezoom een Nieuwjaarsgroet aangeboden aan afgevaardigden van het bestuur van de Liberaal Joodse gemeente Gelderland. Dit gebeurde in de Sjoel in Dieren.
De Joodse gemeenschap vierde in september/begin oktober Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest).
DSC07556

 

 

 

 

 

Ramadangroet

Op dinsdag 29 juli is door een afvaardiging van de Raad de Ramadangroet overhandigd aan de imam en een lid van het jongerenbestuur van de Selimiye moskee in Dieren. Deze groet is op zondag 27 juli door kerkleden/ parochianen van de aangesloten kerken ondertekend en hierbij soms een persoonlijke boodschap of wens geschreven.
overhandigen-ramadangroet

“Week van gebed in kader van dorst”

Dit persbericht van de Raad van Kerken Nederland kunt u hier lezen.

Positief resultaat actie Raad van Kerken Veluwezoom naar Syrie

Om aandacht te besteden aan het feit dat in 2013 dat de Raad van Kerken Veluwezoom 40 jaar bestond werd het initiatief genomen om een 40 dagen kalender voor 2014 uit te geven. De vier leden van de Raad van Kerken zijn de huidige Protestantse gemeenten Dieren, Spankeren & Laag-Soeren, Ellecom & De Steeg en de RK Parochie Dieren.
Op voorstel van de Raad van Kerken en met instemming van de leden werd tevens besloten om de winst uit verkoop van de kalenders te besteden aan een goed doel en daarbij viel de keuze op de landelijke actie voor de mensen in nood in Syrië.
In totaal werden 350 veertig dagen kalenders verkocht. Het netto resultaat van de verkoop bedroeg € 420,00. Daarnaast mocht van de Diaconie Ellecom & De Steeg een extra bijdrage van € 130,00 worden ontvangen waardoor uiteindelijk een bedrag van € 550 door de Raad ven Kerken kon worden overgemaakt naar de actie voor Syrië.

Rosh Hashana in de Dierense sjoel

Om te laten zien dat de onringende kerken met hen meeleven, hebben veel kerkgangers zondag 1 september enthousiast hun naam gezet onder de brief met de nieuwjaarswens van de Raad van Kerken Veluwezoom aan de mensen van de Dierense sjoel, de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland. Hiermee willen wij ook onze prettige samenwerking onderstrepen.
De LJG nodigt ons uit om de eerste dienst in het nieuwe jaar 5774 op woensdagavond 4 september bij te wonen Deze uitnodiging nemen we graag aan. Een hartelijke ontvangst als goede vrienden. Voordat de dienst begint mogen we de nieuwjaarswens met zo’n tweehonderd handtekeningen overhandigen aan de voorzitter van de Dierense sjoel, de heer Michael Mendel. Er zijn veel mensen gekomen om Rosh Hashana te vieren. Rosh Hashana is een tijd van berouw en bekering, balans opmaken en zelfonderzoek, een tijd om met elkaar in de sjoel te zijn. Na afloop van de dienst drinken we zoete wijn en eten we appel, gedoopt in honing, symbool voor een zoet jaar. Het was goed en zinvol om de dienst mee te maken. Dank je wel voor de ontvangst. Gera van Ek

Ramadangroet

Op zondag 4 augustus kon voor of na de kerkdienst door de kerkgangers de Ramadangroet worden ondertekend. De groet is vrijdag 9 augustus door een delegatie van de Raad aangeboden aan imam Muttalip Karataş en de secretaris van de Selimiye Moske Ali Karabulut.

De Ramadangroet is hier te lezen.

Kerkennacht 2013

De Ontmoetingskerk, Emmaüskerk en de Petruskerk in Spankeren deden op vrijdag 21 juni voor het eerst mee met de landelijke kerkennacht. Eens in de twee jaar zetten steeds meer kerken in Nederland hun deur open tijdens de kortste nacht van het jaar om te laten zien wat er in een kerk gebeurt.
Wat gebeurde er dan zoal in de Ontmoetingskerk, de Emmaüskerk en de Petruskerk?
Bij binnenkomst kon iedereen een wens of gedachte in het gastenboek schrijven. Enkele wensen zijn: Vrede, een open deur, een open hart en ontmoeting.

kerkennacht 5

We hebben geluisterd naar verhalen en naar muziek. Er was koffie, thee en iets lekkers. 
Met behulp van een fotospeurtocht werden onbekende en nieuwe plekjes in de Ontmoetingskerk en de Petruskerk ontdekt. In de Emmaüskerk konden gasten worden rondgeleid en was er een film te zien. 
Er werd vol enthousiasme gebouwd aan een brug (in het kader van het thema bruggen bouwen) zonder daarbij lijm en plakband te gebruiken. Dit zorgde voor veel hilariteit. 
In Spankeren was de opkomst het grootst, geschat tussen de 40 en 50 bezoekers, misschien mede dankzij het Oranjefeest dat voor de deur van de kerk plaatsvond. Zo vonden de feestgangers ook de weg naar de kerk. Bij de andere kerken was de opkomst lager en hopen we over twee jaar op meer succes. 
Aan het eind van de avond kwamen de mensen uit de drie kerken voor de deur van de Ontmoetingskerk bij elkaar, waar we rondom een vuurkorf een aantal liederen hebben gezongen. Al met al een gezellige avond.