Doelstelling

In de derde week van september wordt ieder jaar de landelijke Vredesweek gehouden.
De werkgroep Ambassade voor Vrede, afd. Dieren/Ellecom organiseert op de vrijdagmiddag in de Vredesweek een manifestatie voor de burgers van Dieren e.o.

Contact:           Mevrouw Gerda Schotanus, e-mailadres: gschotanus@hotmail.com