Doelstelling

De werkgroep wil belangrijke maatschappelijke thema’s belichten, doordenken en ter discussie stellen. Daartoe organiseert zij een aantal keren per seizoen een thema-avond op zondag.

Contact:          K.P. Plantinga, tel.: 0313-413501, e-mailadres: kpenhetty@gmail.com