Doelstelling

De werkgroep richt zich primair op de relatie Jodendom – Christendom. Het doel is de Joodse achtergronden van het christelijk geloof aandacht te geven. Jaarlijks worden in het winterseizoen twee of drie avonden met een inleiding en bespreking georganiseerd. De werkgroep werkt samen met de betreffende werkgroep uit het dorp Rheden.

De werkgroep werkt mee aan de jaarlijkse Dag van het Jodendom. Deze wordt gehouden in de maand januari.
Er worden artikelen gepubliceerd over het Jodendom in parochie-en kerkbladen.

Contact:          De heer T. Algera, e-mailadres:  tent.algera@gmail.com