Doelstelling

De werkgroep bereidt jaarlijks vier vieringen voor samen met de pastores; t.w. op de zondag van de Eenheid, Aswoensdag, Vredeszondag en Adventsvesper.

Contact:          Mevrouw A.C. Koppers, e-mailadres: jescakoppers@gmail.com

Zondag 19 januari 2014:
Oecumenische Dienst m.m.v. het R.K. koor
Voorgangers ds. H. Boonen en pastor N. Kok
Aanvangstijd    : 10:00 uur
Plaatst               : Ontmoetingskerk  adm. Helfrichlaan 54,Dieren