Doelstelling

De wereldgebedsdag wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag in maart. Op die dag wordt in 170 landen in de eigen landstaal dezelfde orde van dienst gebruikt. De orde van dienst wordt ieder jaar door vrouwen uit steeds weer een ander land opgesteld. Door de werkgroep wordt deze gebedsdienst voorbereid en vervolgens gehouden in de Emmaüskerk te Dieren.

Contact:          Mevrouw N. Fokkens, e-mailadres:  h.fokkens3@kpnplanet.nl